Kontakty

 • BENEPRO, a.s.
  Tovární 1707/33
  Český Těšín, 737 01
 • e-mail: info@benepro.cz
 • tel.: 595 172 428

Co nabízíme – naše služby

Naše služby> představují kromě běžných projektů pozemních a vodohospodářských staveb, také celkový inženýring a konzultační činnost, včetně staveb „na klíč“, stavební dozory na stavbách pozemního i vodního stavitelství, prohlídky a diagnostický průzkum pozemků, zajišťujeme také posouzení vlivu staveb na životní prostředí včetně vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, pořizování geodetických podkladů, zajišťování záborových elaborátů a měření, výkupy pozemků, geologické průzkumy, grafické aplikace.

Vždy se snažíme, aby zákazník dostal to co potřebuje v nejlepší kvalitě.

Z našich služeb provádíme tyto hlavní činnosti:

Pozemní stavby

 • rekonstrukce a novostavby veřejných budov (banky, divadla, administrativní budovy),
 • rekonstrukce a novostavby obytných budov, rodinných domů
 • motely, motoresty, čerpací stanice pohonných hmot
 • pozemní stavby včetně dopravní infrastruktury
 • zemní práce malého i velkého rozsahu, hrubé i čisté terénní úpravy včetně zajištění sadovnických úprav, zajištění likvidace materiálu všeho druhu na ekologických skládkách včetně vytěžených materiálů , atd.
 • pozemní stavby a betonové konstrukce menšího rozsahu (opěrné zdi, propustky, jímky atd.)
 • návrhy interiérů

Vodohospodářské stavby

 • kompletní výstavbu a rekonstrukci kanalizací
 • kompletní výstavbu a rekonstrukci vodovodů
 • kompletní výstavbu a rekonstrukce čistíren odpadních vod
 • kompletní výstavbu a rekonstrukce přečerpávacích a čerpacích stanic
 • úpravy na tocích i zemní meliorace

Řízení staveb

 • podnikatelské záměry, ekonomická posouzení
 • investiční aktivity
 • zadávací řízení
 • tendrové dokumentace
 • technická pomoc investorovi
 • časové a finanční plány
 • řízení staveb, kontrola postupu výstavby
 • dodávky staveb „na klíč“
 • autorský a stavební dozor, supervize
 • tvorba předpisů (dodací, technické a kvalitativní podmínky dokumentací a staveb)

Dále zajištujeme tyto práce a služby „na klíč“:

Projekční práce

 • analýzy, studie a projekty pro územní řízení
 • projekty pro stavební povolení
 • projekty pro realizaci staveb
 • rekonstrukce staveb
  • automatické zaměření současného stavu povrchu vozovek
  • zpracování zaměření do projektové dokumentace všech stupňů
  • návrh metod opravy staveb
  • optimalizace rozsahu prováděných oprav
  • posouzení návrhu rekonstrukce
 • údržba, opravy a rekonstrukce všech druhů staveb
 • odborná posouzení, expertizy, konzultace
 • prezentace, zákresy řešení, animace

Průzkumy

 • Geodetické
  • zaměření terénu
  • záborové elaboráty
  • výkupy pozemků
  • geodetická dokumentace
  • vytyčovací práce
 • Geotechnické
  • komplexní inženýrská geologie
  • průzkumy sesuvných území
  • odborné geotechnické posudky
  • dynamické penetrační zkoušky
  • vrty do průměru 100 mm

Životní prostředí

 • posouzení vlivu staveb na životní prostředí
 • ekologické audity
 • studie a projekty v oblasti životního prostředí
 • ochrana vod
 • nakládání s odpady
 • hlukové studie a ochrany proti hluku
 • krajinářská hodnocení
 • rekultivace území

© 2008 BENEPRO, a.s. - Webdesign by web-evolution