Kontakty

 • BENEPRO, a.s.
  Tovární 1707/33
  Český Těšín, 737 01
 • e-mail: info@benepro.cz
 • tel.: 595 172 428

Významné referenční stavby realizované firmou Benepro, a.s.

2015 – stavby započaté v roce 2015

 • Rekonstrukce zastřešení teras včetně odvodnění – Domov Sosna v Třinci – technický dozor investora při realizaci stavby včetně zajištění kolaudace stavby. Stavba obsahovala střešní nástavby na pěti terasách. Nástavba byla provedena dřevěnými nosnými konstrukcemi a obložená fasádními cembritovými deskami.
 • Rekonstrukce kulturního domu ve Stříteži – technický dozor investora při realizaci stavby dokončení zateplení objektu, výměně oken, celkové rekonstrukci střechy a výměně zdroje topení na plynové tepelné čerpadlo včetně výměny všech radiátorů v objektu.
 • Stavební úpravy budovy radnice v Českém Těšíně – technický dozor investora včetně zajištění kolaudace. Stavba obsahovala výměnu památkové chráněných oken, vybourání podlah a provedení nových podlah a výměnu garážových vrat za nové.
 • Zateplení skladové haly pro dílnu v Jablunkově – zajištění inženýrských činností a služeb technického dozoru investora při výměně opláštění stávající haly včetně výměny garážových vrat pro potřeby autodílny autobusů a kamionů.
 • Plnící stanice CNG - areál SGM, Jablunkov – technický dozor investora a kontrolní a koordinační činnost při výstavbě čerpací stanice pro autobusy jezdící na CNG.
 • Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního města Havířov – III. etapa (Domy 1, 8, 9 a 13) – projektové a inženýrské činnosti při výměně stávajících oken, dveří a schodišťových výkladců obálky budov.

2014 – stavby započaté v roce 2014

 • Oprava přístupových chodníků, Třinec – technický dozor investora při výměně stávajících povrchů chodníků za nový
 • Rekonstrukce chodníku na ul. Dukelská v Třinci – technický dozor investora při výměně stávajícího povrchu chodníku včetně podkladních vrstev za nový
 • Rekonstrukce interiéru zázemní krytého bazénu sportovního komplexu STaRS v Třinci – technický dozor investora při výměně povrchu stěn, podlah a stropů včetně nových dispozic a nových instalačních rozvodů vody a kanalizací
 • Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná ve Staříči – technický dozor investora při stabilizaci ujíždějícího svahu
 • ZŠ Pod Zvonek – sanace objektu MŠ Dolní Žukov – technický dozor investora při sanaci objektu proti pronikání vlhkosti do konstrukcí objektu podřezáním zdiva a aplikací sanačních materiálů
 • ZŠ Havlíčkova – rekonstrukce koupelny a WC na MŠ Moskevská v Českém Těšíně – technický dozor investora při rekonstrukci interiéru včetně nových dispozic a instalačních rozvodů vody a kanalizací sociálních částí
 • Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 v Třineckých železárnách – inženýrská a koordinační činnost v profesi technický dozor pro objednatele při provádění stavebních částí při výstavbě technologie nového odprášení výrobního zařízení
 • Energetické úspory objektu Základní školy a Mateřské školy Bukovec 214 – technický dozor investora při realizaci opatření týkající se energetických úspor – zateplení střešních plášťů a fasády včetně částečné výměny střešních oken
 • Energetické úspory objektu Základní školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec 66 – technický dozor investora při realizaci opatření týkající se energetických úspor – zateplení střešních plášťů a fasády
 • ZŠ a MŠ Milíkov – zateplení objektu – technický dozor investora při realizaci zateplování vnějšího pláště, výměně oken a rekonstrukce stropu podkroví
 • Přístavba, nástavba rodinného domu č.p.67 v Gutech u Třince – technický dozor investora při rekonstrukci objektu RD od demolice stávajících poškozených částí až po předání hotového díla k užívání včetně kolaudace

2013 – stavby započaté v roce 2013

 • Revitalizace veřejných prostranství, III.etapa v Českém Těšíně – technický dozor investora při realizaci výměny stávajících povrchů chodníků včetně podloží, realizace nových parkovacích stání a realizace nových dětských hřišť
 • Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – II.etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly - technický dozor investora při realizaci kompletní rekonstrukce a dostavby zimního stadionu pro účely moderní multifunkční arény
 • Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci – technický dozor investora při realizaci rekonstrukce a modernizace všech částí sportovního komplexu od vybourání a demolic až po zprovoznění všech sportovních a rekreačních prostor souboru objektů
 • Rekonstrukce knihovny v Třinci – technický dozor investora při rekonstrukci a dostavbě bývalé mateřské školy na moderní knihovní zařízení včetně prostor pro kavárnu
 • Výměna oken a zateplení Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku – technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP při kompletním zateplování obálky všech budov včetně výměny oken
 • Likvidace zásobníků lehkého topného oleje Domov Sosna v Třinci – technický dozor investora při odstranění a likvidaci starých podzemních nádrží včetně podzemních i nadzemních stavebních konstrukcí zasažených nebezpečnými látkami
 • Rekonstrukce rodinného domu č.p. 75 v Bocanovicích – stavební dozor investora při rekonstrukci starého rodinného domu pro potřeby moderního bydlení
 • Oprava chodníku - Revoluční v Třinci – technický dozor investora při výměně stávajícího povrchu chodníku včetně podkladních vrstev za nový
 • Rekonstrukce haly Ocelárny III a Oprášení vysokých pecí VP4 a VP6 v Třineckých železárnách – technický dozor investora při realizaci opatření vedoucích k výstavbě zařízení zajišťujícího zlepšení odsávání pevných částic z prostor vysokých pecí
 • Sekundární odprášení haly KKO v Třineckých železárnách – inženýrská a koordinační činnost včetně technického dozoru v rámci provádění správce stavby při realizaci nového technologického zařízení zajišťujícího zlepšení odsávání pevných částic z prostor haly KKO
 • Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Bruzovicích – technický dozor investora při komplexní rekonstrukci objektu stávajícího obecního úřadu

2012 – stavby započaté v roce 2012

 • Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa v Českém Těšíně – technický dozor investora při realizaci stavby včetně zajištění kolaudace hotového díla
 • Výrobní a skladovací haly včetně zpevněných ploch firmy BERNDORF BÄDERBAU v Bystřici nad Olší – II. etapa – technický dozor investora při realizaci stavby včetně zajištění kolaudace hotového díla
 • Splašková kanalizace – domovní části kanalizačních přípojek (DČP) v Životicích u Nového Jičína - technický dozor investora, výkon činnosti koordinátora BOZP a další inženýrské činnosti při realizací díla včetně zajištění smluv o odvádění splaškových vod a vydání kolaudačního souhlasu
 • Rekonstrukce výrobního areálu společnosti PROFINVESTIK s.r.o. v Horní Suché – technický dozor investora při realizaci stavby včetně zajištění kolaudace hotového díla
 • Finální omítky RD a drobné opravy zateplení v Chotěbuzi – realizace díla (marketingový list)
 • Oprava WC kuchyně v objektu Domova Sosna - realizace drobného díla
 • Nátěr 54 ks balkonových zábradlí na objektu Domova Sosna - realizace drobného díla (marketingový list)

2011 – stavby započaté v roce 2011

 • Pokládka dlažby - Sociální služby města Třince, příspěvková organizace – realizace díla
 • Obchodní a bytový dům, rekonstrukce bytu č. 4 v Českém Těšíně – realizace díla (marketingový list)
 • Rekonstrukce místnosti – zázemí kuchyně v objektu Domova Sosna - realizace díla

2010 – stavby započaté v roce 2010

 • Hotel****Čeladná – technický dozor investora při realizaci stavby včetně zajištění kolaudace hotové stavby (marketingový list)
 • Oprava nájezdové rampy Nemocnice Český Těšín – realizace drobné stavby
 • Zateplení a výměna oken ZŠ Pod Zvonek Český Těšín – technický dozor investora při realizaci stavby včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu (marketingový list)
 • Izolace zadní části hlavní budovy Nemocnice Český Těšín – realizace drobné stavby

2009 – stavby započaté v roce 2009

 • Revitalizace povodí Olše – technický dozor investora při realizaci vodní stavby včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu (marketingový list)
 • Výměna oken na ul. Božkova 8, Český Těšín – zajištění inženýrské činnosti
 • Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS – Střelnice v Českém Těšíně – technický dozor investora při realizaci stavby včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu (marketingový list)
 • Sportovní areál Frýdecká, Český Těšín – technický dozor investora při realizaci stavby včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu (marketingový list)
 • Vodovod v oblasti Krásné – I.etapa – technický dozor investora při výstavbě vodní stavby včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu (marketingový list)
 • Nástavba RD č.p.20, vznik bytové jednotky – stavební dozor
 • Zateplení podkroví rodinného domu ve Vendryni – realizace stavby
 • Oprava nájezdové rampy radiodiagnostiky Nemocnice Český Těšín – realizace drobné stavby
 • Montáž obkladů a dlažeb v RD v Havířově – realizace drobné stavby
 • Zahradní altán - Sociální služby města Třince, příspěvková organizace – realizace stavby
 • Zateplení podkroví novostavby rodinného domu a garáže ve Frýdku-Místku – realizace stavby
 • Oprava sociálních buněk DPS Sosna – realizace stavby
 • Dodávka a montáž posuvných kolejnic a garnýží v 54 soc.buňkách – realizace drobné stavby
 • Výměna elektroinstalace 18 soc.buněk Domova Sosna – realizace drobné stavby
 • Typový dům RD STYL Rodina Standard a garáže v Zaolší – stavební dozor při realizaci stavby

2008 – stavby započaté v roce 2008

2007 – stavby započaté v roce 2007

 • Novostavba Bytového domu v obci Čeladná – zajištění všech stupňů projektové dokumentace, inženýrská činnost při vyřizování územního a stavebního povolení, včetně zajištění všech potřebných vyjádření, měření, posudků, průzkumů a studií
 • Novostavba Apartmánového domu v obci Čeladná – zajištění všech stupňů projektové dokumentace, inženýrská činnost při vyřizování územního a stavebního povolení, včetně zajištění všech potřebných vyjádření, měření, posudků, průzkumů a studií
 • Novostavba Multifunkčního domu v obci Čeladná – zajištění všech stupňů projektové dokumentace, inženýrská činnost při vyřizování územního a stavebního povolení, včetně zajištění všech potřebných vyjádření, měření, posudků, průzkumů a studií
 • Retail Český Těšín – inženýrská činnost při vyřizování územního a stavebního povolení, včetně zajištění všech potřebných vyjádření, měření, posudků, průzkumů a studií
 • Výrobní a skladovací haly včetně zpevněných ploch firmy Berndorf Baderbau s.r.o. v Bystřici nad Olší – inženýrská činnost při vyřizování územního a stavebního povolení a následně technický dozor při realizaci vlastní stavby přístavby včetně zajištění kolaudace hotového díla
 • Rekonstrukce ve správní budově firmy Corum Credit a.s. v Ostravě na ul. Kopeční – stavební práce rekonstrukce zasedací místnosti, recepce, sociálních zařízení včetně nových rozvodů vody a kanalizace, schodiště, interiérového nábytku, provedení nové elektroinstalace a nových podhledů se svítidly

2006 – stavby započaté v roce 2006

 • Hypermarket TESCO Český Těšín – inženýrská činnost při vyřizování územního a stavebního povolení, včetně zajištění všech potřebných vyjádření, měření, posudků, průzkumů a studií, kolaudace stavby
 • Řadové domy v k. ú. Čeladná – I. Etapa - inženýrská činnost při vyřizování územního a stavebního povolení, včetně zajištění všech potřebných vyjádření, měření, posudků, průzkumů a studií
 • Oprava sociálního zařízení v 1. NP (003) společnosti ADAMOV-SYSTEMS, a.s. – provedení komplexní rekonstrukce sociálních zařízení od vybourání starých zařizovacích předmětů a staré instalace až po nové osvětlení všech místností sociálního zařízení v 1.NP
 • Zhotovení vnitrních sanačních omítek ve správní budově fy Corum Credit a.s. v Ostravě na ul. Kopeční – provedení sanačních omítek celého suterénu odstraněním starých omítek do výšky cca 2m a provedení nových omítek a nových maleb všech místností
 • Rekonstrukce sekretariátu ve správní budově fy Corum Credit a.s. v Ostravě na ul. Kopeční – stavební instalační práce odstranění starých zařízení a instalačních předmětů a provedení nových rozvodů vody a kanalizace
 • Obytná vila - Čeladná – inženýrská činnost při vyřizování územního a stavebního povolení, včetně zajištění všech potřebných vyjádření, měření, posudků, průzkumů a studií
 • Rodinný dům o jedné bytové jednotce v Bocanovicích – inženýrská a kompletační činnost při vyřizování územního a stavebního povolení a následně technický dozor při realizaci vlastní stavby rodinného domu včetně zajištění kolaudace hotového díla
 • Oprava sociálního zařízení společnosti ADAMOV-SYSTEMS, a.s. – provedení komplexní rekonstrukce sociálního zařízení od vybourání starých zařizovacích předmětů a staré instalace až po nové osvětlení všech místností sociálního zařízení v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP
 • Plynovodní přípojka STL v Českém Těšíně – stavební práce při provádění nové středotlaké přípojky plynu pro multifunkční areál v Českém Těšíně

2005 – stavby započaté v roce 2005

 • Oprava fasády na budově č.12 společnosti ADAMOV-SYSTEMS, a.s. – stavební práce odstranění staré omítky budovy a následně provedení nové omítky nové malby a nápisů na fasádě
 • Stavební a dispoziční úpravy, rekonstrukce části skladových prostor v budově č. 12 areálu Adamovských strojíren – inženýrská a kompletační činnost při vyřizování stavebního povolení a následně realizace stavebních prací vybourání starých příček, omítek a podhledů a provedení nových příček s barytovou omítkou, nových podhledů, zdravotechnických instalací, elektroinstalací, zasouvacích kovových dveří atd.
 • Přístavba skladovacích prostor výrobní haly firmy Berndorf Baderbau s.r.o. v Bystřici nad Olší – inženýrská činnost při vyřizování územního a stavebního povolení a následně technický dozor při realizaci vlastní stavby přístavby včetně zajištění kolaudace hotového díla
 • Dětský bazén s atrakcemi v Havířově – dodávka a montáž nového dětského bazénu se všemi atrakcemi včetně dodávky, montáže a zprovoznění technologie vodních atrakcí
 • Výstavba betonárky fy SKANSKA Transbeton a.s. v Třinci – inženýrská činnost při vyřizování územního a stavebního povolení a následně technický dozor při realizaci vlastní stavby betonárky včetně zajištění kolaudace hotového díla
 • Rekonstrukce automatické tlakové stanice pitné vody v Chotěbuzi – technický dozor při stavbě automatické tlakové stanice pro dodávku pitné vody obce Chotěbuz
 • Neutralizační stanice závodu na výrobu drátu fy KERN, s.r.o. – inženýrská činnost a technický dozor při stavbě a zprovoznění technologie čištění odpadních vod z výrobní linky na výrobu drátu fy KERN, s.r.o. v průmyslové zóně Třinec - Baliny

2004 – stavby započaté v roce 2004

 • Rekonstrukce interiéru 7.NP v Ostravě na ulici Velká – stavební práce rekonstrukce zasedací místnosti a kanceláří, demontáže starých zařízení, příček a provedení nových příček, nových podhledů, elektroinstalace a svítidel, nové vybavení kanceláří, provedení nové kuchyňské linky včetně instalací - nových rozvodů vody a kanalizace a 6 ks klimatizačních jednotek
 • Rekonstrukce správní budovy společnosti SGM Třinec, spol. s r. o. v lokalitě Jablunkov – inženýrská a kompletační činnost při vyřizování územního a stavebního povolení a následně technický dozor při realizaci vlastní stavby rekonstrukce od bourání až po předání hotového díla včetně zajištění kolaudace hotového díla

© 2008 BENEPRO, a.s. - Webdesign by web-evolution